کوره کالیبراسیون

کوره کالیبراسیون

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

کوره کالیبراسیون

کوره 6۰۰درجه ساخت‌شرکت‌دانش‌کیان دقیق
Oparation Range :25to 600
Resolution: 0.1
Stability: 0.05